Z naší historie

Počátky organizování rybářských nadšenců v naší obci lze datovat do poválečných let 1947-48, kdy se v té době zajímali o rybaření občané Bohumil Hrnčíř, Zdeněk Kanclíř a Artur Seidler a jako první se přihlásili v roce 1947 do rybářského spolku ve Studénce, později v Bílovci. Posléze se k nim přidali také Ludvik Friedel, Jaroslav Sochorek, Emil Vřeský a Jaromír Posker. 

Jmenovaní občané rybářský sport provozovali na potocích Jamníku a Sezině, jezdili na řeku Odru, případně na v té době existující nádrže.V roce 1955 se shodli na tom, že by mohli začít sami někde hospodařit na stojatých vodách. Rozhodli se, že promluví s majiteli rybníku v Bítovském mlýně, manžely Jaromírem a Vlastou Sochorkovými o možnosti pronájmu mlýnského rybníka rybářům z Bítova. Po podepsání nájemní smlouvy se začalo ihned s obnovou tohoto rybníka. Vybetonovala se nová hráz a po vyzrání betonu se ještě v témže roce rybník napustil. Tím měli místní rybáři svůj rybník, kde se mohli věnovat svému koníčku. Dokonce tam pořádali rybářské závody i letní karnevaly. Dlouho se však z toho neradovali. V roce 1967 z rozhodnutí Zemědělské správy došlo k rekultivaci tamějších pozemků a rybník opravený úsilím rybářů byl zrušen. Bítovský mlýn tak zůstal jen ve vzpomínkách. Snad ještě zůstala písnička „Na potoce na Sezině stával mlýn, teď zbylo jen trochu rozvalin“. Tak skončila jedna etapa v životě našeho spolku.

Při hledání náhrady za mlýnský rybník padla pozornost na lokalitu Vesník v Bítově. Se stavbou 1. rybníka ve Vesníku se započalo v březnu roku 1968. Přes mnohé problémy, jako například potopený buldozer, byla hráz rybníka dokončena a zastavena voda. Celá stavba rybníka byla ukončena v roce 1971 a rybník byl napuštěn. Na jaře v roce 1972 rybáři nasadili větší kapry a 19. srpna byl zahájen lov. Aktivní sportovní rybolov na novém rybníku vyvolal zvýšený zájem občanů o rybářský sport. Přijetím nových členů se členská základna zvýšila na 15. V roce 1975 byl vypracován projekt na 2. rybník a ten byl o dva roky později 3. června 1977 slavnostně napuštěn. A již začala výstavba 3. rybníku, který byl v roce 1980 dokončen a napuštěn. Zrealizováním této stavby se dokončila kaskáda tří rybníků, které slouží nejenom pro lov a odchov ryb, ale i k biologickému čištění přitékající vody. Avšak přívalové nánosy nečistot vyvolaly potřebu další usazovací nádrže, která by sloužila k jejich pohlcování. Proto se v roce 1990 postavil ještě čtvrtý 0. rybníček.

Dalším zlomovým bodem v životě našeho spolku byl rok 2003, kdy bylo založeno občanské sdružení Místní rybáři Bítov, neboť dosavadní mnohaleté působení rybářů v Bítově jako neformální sdružení („místní skupina“ MO ČRS Bílovec) již bylo absolutně nevyhovující.

Aby bylo kde se skrýt před nepohodou, posedět či uschovat nářadí, byla v roce 1978 postavena na hrázi I. rybníku malá bouda. Po dvou přístavbách a dalším postupným vylepšováním se stalo, že dnes již stojí na této hrázi stylová chata v plné parádě. Slouží k širokému využití jak rybářů, tak i veřejnosti. Díky jejímu vybavení je možný i přiměřený zimní provoz. 

Historické milníky spolku

Rybářská chata ve Vesníku