Rybí hody

Historie této akce je dlouhá a její prvopočátky můžeme vypozorovat již v raných dobách našeho sdružení v 50. letech 20. století, kdy rybáři pořádali zábavy u Bítovského mlýna. Seriózně ale můžeme hovořit o rybích hodech až od 70. let 20.století, konkrétně od 14.8.1977, kdy je poprvé zaznamenán v rybářské kronice termín "rybí hody" a to u příležitosti výlovu I. rybníka, kdy se (snad) poprvé pekly ryby ve větší míře pro širší veřejnost. O 2 roky později rybářská kronika již hovoří o tradičních rybích hodech. Že to nebude prázdný pojem ukázala až budoucnost. Tato akce získávala svoji nynější podobu a rozsah nelehce a postupně tak, jak rostly organizační schopnosti a možnosti pořadatelů, (politickými) změnami ve společnosti, růstem povědomí lidí o akci v blízkém i širším okolí a samotnými potřebami našeho spolku. Dnes rybí hody navštěvují kromě místních lidí i návštěvníci ze vzdálenějších míst, mnozí se opakovaně vracejí. Takto vzniklá tradice zavazuje členy našeho spolku i do budoucna zachovat tuto akci, případně ji dále vhodně rozvíjet.

V posledních letech se návštěvníci rybích hodů mohou těšit kromě pečeného kapra po mlynářsku na červeno i na jiné druhy ryb, např. pstruha duhového, lososa, "holanského pstruha", žraloka, grundle atd. K pití bývá dostatek piva (2-3 druhy), nealko, víno i lihoviny. Nikdy nechybí tombola, kolo štěstí, cukrovinky, podle situace a možností i něco navíc. K poslechu a tanci hraje odpoledne kapela (country), večer to uzavírá letní karneval.

Všechny návštěvníky srdečně zvou místní rybáři.